Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Pleeggezin"

Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2017

Evaluatie van de methode voogdij

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag (art 1: 245 BW). Dat gezag wordt normaliter door (een van) beide ouders...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2015

Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken; Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de...

Publicatie | 01-04-1990

Vrijwillige pleegzorg; Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van het (vervolg)onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Doel...

Publicatie | 01-01-1989

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Meer jonge kinderen in pleeggezinnen; Evaluatie van een beleidsexperiment

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het "beleidsexperiment...

Publicatie | 01-04-1987

Uithuisplaatsing van kinderen

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen...

Publicatie | 30-11-1982

Uithuisplaatsing

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het...

Publicatie | 30-05-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Pleeggezin'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term