Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Pleeggezin"

Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2017

Evaluatie van de methode voogdij

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag (art 1: 245 BW). Dat gezag wordt normaliter door (een van) beide ouders...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2015

Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken; Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de...

Publicatie | 01-04-1990

Vrijwillige pleegzorg; Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van het (vervolg)onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Doel...

Publicatie | 01-01-1989

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Meer jonge kinderen in pleeggezinnen; Evaluatie van een beleidsexperiment

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het "beleidsexperiment...

Publicatie | 01-04-1987

Uithuisplaatsing van kinderen

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen...

Publicatie | 30-11-1982

Uithuisplaatsing

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het...

Publicatie | 30-05-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Pleeggezin'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term