Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

16 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Sociale zekerheidsfraude"

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | 05-08-2014

Ontwikkeling Fraudemonitor

Dit onderzoek is toegezegd aan de Tweede Kamer in reactie op het ‘Rapport Fraudebestrijding stand van zaken 2004’ van de...

Onderzoek | 29-04-2009

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en - in...

Publicatie | 01-11-2006

Evaluatie van de Koppelingswet; Een onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van de Koppelingswet

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet heeft een grootschalige evaluatie van die wet plaatsgevonden. De...

Publicatie | 01-05-2001

Richtlijnen doorgelicht; Verslag van een onderzoek naar de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie

Dit eindrapport vormt de (verkorte) neerslag van een opdracht, die medio september 1995 door de Centrale Directie...

Publicatie | 01-08-1996

Resultaten van het project intensivering fraudebestrijding; Eindrapport

In 1992 werd de bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude hoog op de politieke agenda gezet. In bijlage 22 van de...

Publicatie | 01-05-1996

Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid; een literatuuroverzicht

Dit literatuuronderzoek betreft de resultaten van empirisch onderzoek naar de omvang van belastingfraude en sociale...

Publicatie | 27-04-1995

Nut en risico van persoonsregistratie

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers hun medewerking aan een...

Publicatie | 30-06-1994

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Eindrapport experiment frauderegistratie

Allereerst wordt een globale beschrijving gegeven van het verloop van de drie onderdelen van het project: de...

Publicatie | 17-09-1986

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term