Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Behandelinrichting"

Rol van de leefgroep in de behandeling; Kwalitatief onderzoek naar de afstemming tussen individuele behandeling op de leefgroep in een forensische setting

Doel van dit onderzoek is inzicht geven in het doel, de rol en de positie van de gemeenschappelijke leefgroep als onderdeel...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2019

Omgang als opgave

Onderzoek | 03-05-2007

Replicatie recidivemeting JJI Den Engh; De uitkomsten van de SocioGroepsStrategie in termen van strafrechtelijke recidive

Justitiële jeugdinrichting Den Engh is bestemd voor de behandeling van 'gedragsgestoorde en/of criminele jongens die...

Onderzoek met publicatie | 16-06-2006

Programma-evaluatie van Den Engh; Opvoeden en overleven in een groep

In Den Engh verblijven licht verstandelijk gehandicapte jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het zijn zowel...

Onderzoek met publicatie | 02-06-2005

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Recidive na verblijf in een JBI; een vervolgstudie naar de geregistreerde criminaliteit onder jongeren uit een justitiële behandelinrichting

In deze notitie wordt verslag gedaan van een recidivestudie die gezien kan worden als een vervolg op het onderzoek van...

Publicatie | 01-08-2000

Eind goed, al goed?; De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Nederland kent zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer...

Publicatie | 01-01-1998

Een veld in beeld; Een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het werk in een specifieke sector van de justitiële jeugdinrichtingen: de...

Publicatie | 01-01-1996

Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiële...

Publicatie | 30-09-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Behandelinrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term