Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Politieverordening" is vervangen door "Apv".
U heeft gezocht naar pagina's: "Apv"

De escortbranche; Toezicht, handhaving en naleving

Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor de Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche...

Onderzoek met publicatie | 13-10-2016

Prostitutie in Nederlandse gemeenten; Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014

In 2011 is het wetsvoorstel ‘regulering prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche’ (Wrp) aangenomen door de Tweede...

Onderzoek met publicatie | 14-04-2015

Doordringen of doordrinken; Effectevaluatie Halt-straf Alcohol

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2015

Overlast, lokaal beleid en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa; Resultaten uit een kwalitatief onderzoek

Op 1 mei 2007 is de Nederlandse arbeidsmarkt voor mensen uit Midden- en Oost-Europese landen van de Europese Unie...

Onderzoek met publicatie | 05-09-2013

Los van drank; procesevaluatie Haltafdoening Alcohol

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en...

Onderzoek met publicatie | 07-02-2011

Evaluatie opheffing bordeelverbod; Gemeentelijk beleid

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Het straffende bestuur

De aflevering van Justitiƫle verkenningen van september 2005 richt de aandacht op het verschijnsel dat er in Nederland steeds...

Publicatie | 15-09-2005

Lokale regelgeving voor openbare inrichtingen

Door de onderzoekers is een achttal vergunningstelsels voor openbare inrichtingen aangetroffen die, in navolging van de...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2004

Integrale Handhaving; Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van het beleid t.a.v. openbare inrichtingen

Het doel van deze studie was input leveren voor en afwegingskader voor het kabinet m.b.t. de beslissing om al dan niet een...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2003

Ervaringen met de Awb; Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen

De (algemene) onderzoeksopdracht hield in een antwoord te vinden op de volgende vragen: In hoeverre voldoet de toepassing van...

Publicatie | 01-07-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term