Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alcoholcontrole" en/of "Bloedproef" en/of "Ademanalyse"

Actualisering recidivemeting verkeersgedragsmaatregelen 2017

In de voorliggende factsheet wordt verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive tijdens de duur dat het alcoholslot was...

Onderzoek | 10-12-2018

Verkeerscriminaliteit

Internetbronnen in Nederland

15-08-2018

Blazen bij geweld; Procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden

Op 1 januari 2017 is de Wet middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om...

Onderzoek met publicatie | 21-08-2017

Gebruik van speekseltester door de politie

De politie maakt sindskort gebruik van een speekseltester om te testen of weggebruikers/bestuurders onder invloed zijn van...

Onderzoek | 31-05-2017

Rijden onder invloed van drugs; Onderzoek van de situatie voor de invoering van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste...

Onderzoek met publicatie | 30-03-2017

Evaluatie pilot alcoholmeter

Vanaf 1 januari 2017 start een pilot die als doel heeft om te onderzoeken hoe de alcoholmeter werkt en of het een geschikt...

Onderzoek | 27-09-2016

Middelengebruik en geweld Í deel 2; deel 2

Alcohol en/of drugsgebruik is een belangrijke risicofactor voor geweldpleging. Op 1 januari 2017 zal de Wet Middelentesten...

Onderzoek | 27-09-2016

Middelengebruik en geweld; Een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Het kabinet geeft met het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken?

Indien bij een opsporingsonderzoek naar een ernstig misdrijf onvoldoende aanwijzingen zijn die leiden naar een (of meerdere)...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2013

Nulmeting recidive ASP, LEMA en EMG; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van personen uit de doelgroep van drie verkeersgedragsmaatregelen

In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: Wat zijn de achtergrondkenmerken van personen in de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Alcoholcontrole'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term