Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kwaliteitsverbetering"

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het...

Onderzoek met publicatie | 22-08-2017

Doorontwikkeling strafrechtsketenmonitor

Het doel van de Strafrechtsketenmonitor (SKM) is om de hoofdstromen en keteneffecten in de strafrechtsketen inzichtelijk te...

Onderzoek | 27-07-2016

Doorontwikkeling Strafrechtketenmonitor 2014

In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht...

Onderzoek | 27-07-2016

Doelrealisatie Internetconsultatie

Internetconsultatie is een vorm van consultatie, waarbij burgers, bedrijven en instellingen informatie krijgen over...

Onderzoek met publicatie | 07-07-2016

Evaluatie kwaliteitsverbetering werkstraffen

De werkstraf voor jongeren heeft in de afgelopen jaren de nodige maatschappelijke en politieke aandacht gekregen. De...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Vervolgonderzoek Trendwatch

Het WODC maakt al geruime tijd jaarlijks ramingen van de justitiƫle capaciteitsbehoefte met behulp van het Prognosemodel...

Onderzoek | 08-06-2016

Recidivecijfers per instelling; Tussenrapportage van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers als onderdeel van de kwaliteitszorg in de TBS-sector

De centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin dit jaar is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Forensisch assistenten; inzet, resultaten en ervaringen

In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2013

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen

Crisissituaties worden altijd uitgebreid geĆ«valueerd, zodat er verbeteringen kunnen plaatsvinden waar nodig en volgende...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2013

Civielrechtelijke voorprocedures in België, Noorwegen en Duitsland

In de Innovatieagenda Rechtsbestel worden innovaties voorgesteld die tot doel hebben om verbeteringen aan te brengen in...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2013

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Kwaliteitsverbetering'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term