Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

23 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Surinamers"

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale...

Publicatie | 14-04-2010

Kansspelen in andere aarde; Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen,...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2008

Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2007

Geschilbeslechting (niet-westerse) allochtonen en autochtonen vergeleken; Een theoretisch-empirische verkenning

Als vervolg op en uitbereiding van het onderzoek ‘geschilbeslechtingsdelta 2003’ is een kwalitatief vooronderzoek gedaan naar...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2006

Jaarrapport Integratie 2005

Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie...

Publicatie | 20-09-2005

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland; Aard, omvang en hulpverlening

In het rapport Huiselijk geweld (1997) worden de onderzoeksvragen beschreven die in het uitgevoerde onderzoek centraal...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2002

Allochtonen en strafbeleving; Een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongens

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en...

Publicatie | 01-01-2000

Ontkennende en bekennende verdachten; Over de proceshouding van verdachten van strafzaken tijdens het politieverhoor

De discussie over bijzondere politieverhoormethoden (zoals de Zaanse verhoormethode) heeft betrekking op verdachten die niet...

Publicatie | 01-09-1999

Criminaliteit en etnische minderheden; Een criminologische analyse

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de (schaarse) gegevens over de allochtone herkomst van plegers van delicten....

Publicatie | 30-09-1997

Integratie

Wat betekent integratie? Een greep uit de omschrijvingen die momenteel veel gebruikt worden — assimilatie, aanpassing,...

Publicatie | 30-08-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Surinamers'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term