Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jongens"

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg; Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiƫle instellingen kunnen...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2012

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen; het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel

Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2010

Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie

Doel van dit onderzoek is: Inzicht bieden in aard en het voorkomen van seksueel misbruik van jongens en prostitutie door...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie allochtone minderjarige jongens ; Een verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek naar aanleiding van signalen uit de hulpverlening dat met name Marokkaanse jongens een relatief...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting; De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van...

Publicatie | 30-09-1993

Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd; Een inventarisatie van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die...

Publicatie | 28-02-1993

Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I

Uit het onderzoek komt naar voren dat de delinquentie onder allochtonen wat hoger is dan onder Nederlandse jongens van...

Publicatie | 01-01-1989

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de...

Publicatie | 16-02-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jongens'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term