Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politiele verkeershandhaving"

Effect van handhaving in het verkeer; Snelheid, roodlichtnegatie, alcohol en afleiding

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is het effect van de diverse handhavingsactiviteiten die onder de landelijke...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2019

Evaluatie DIV; Rijden onder invloed van drugs deel 2: onderzoek naar de werkprocessen en speekseltester, condities rondom opslag en transport van bloed en informatieopslag

Per 1 juli 2017 is artikel 8 van de Wegenverkeerswet uitgebreid met lid 5 om het rijden onder invloed van drugs beter aan te...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2019

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk; rapportage bvi-ib

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2014

Evaluatie OM-leidraad voor de verkeershandhaving 1994-1996

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft als uitvloeisel van het beleidsplan 'Strafrecht met beleid', in mei 1993 de Leidraad voor...

Publicatie | 01-07-1996

Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiële middelen, de naleving van de wettelijke...

Publicatie | 01-06-1996

Beïnvloeding van verkeersgedrag; Een taak van justitie?

Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder...

Publicatie | 30-05-1977

Influencing driver behaviour

This issue is dedicated to the subject 'Influencing driver behaviour'. The decision is actuated by the fact that in June,...

Publicatie | 30-05-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politiele verkeershandhaving'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term