Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gemeentepolitie"

Historisch onderzoek politie

De geschiedenis van de Nederlandse politie is vastgelegd. In vier wetenschappelijk verantwoorde studies heeft een team van...

Onderzoek | 19-02-2007

Evaluatie van de slachtoffercirculaire Vaillant II; een eerste indruk

De evaluatie betreft de vraag in hoeverre er gevolg aan de slachtoffercirculaire wordt gegeven door OM en de politie.

Publicatie | 10-09-1987

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte; verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de...

Publicatie | 05-05-1987

Wijkteampolitie

Doelstelling van het onderzoek is beschrijving van de ontwikkelingen bij invoering van een wijkteammodel voorzover het gaat...

Publicatie | 18-09-1985

Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie; Een onderzoek naar de veranderingen in de politie-organisatie in Zuid-Limburg

Per 1 januari 1982 heeft er in de regio Zuid-Limburg een streeksgewijze gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de...

Publicatie | 18-09-1985

Een nieuw korps: gemeentepolitie Landgraaf

Per 1 januari 1982 heeft in Zuid-Limburg een grootschalige gemeentelijke herindeling plaatsgehad, waarbij het aantal...

Publicatie | 02-02-1985

Gemeentelijke indeling in Zuid-Limburg; Ervaringen met de nieuwe organisatie van de gemeentelijke politiekorpsen

In het rapport "Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg" (1983). is uitgebreid weergegeven wat...

Publicatie | 08-08-1984

Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg

Dit onderzoek betreft de voorbereidingen van de veranderingen in de organisatie van de politie alsmede de meningen daarover...

Publicatie | 14-05-1983

De Algemene Recherche te Leiden; Een inventariserend onderzoek

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de huidige situatie bij de Leidse recherche in termen van werkaanbod,...

Publicatie | 14-03-1983

Experimenten criminaliteitsbestrijding; een tussenbalans

Sinds 1980 worden door het WODC onderzoeksprojecten uitgevoerd met hulp waarvan de effectiviteit van nieuwe wijzen van...

Publicatie | 22-12-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gemeentepolitie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term