Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Ilt"

Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes

Het verschil in schorsende werking van rechtsmiddelen tussen bestuursrecht en strafrecht heeft aanleiding gegeven tot de...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2020

Opsporings- en inspectiediensten

Internetbronnnen in Nederland

01-08-2018

Grip op milieuzaken; Evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat de effectiviteit is van het strafrechtelijk milieuhandhavingsarrangement...

Onderzoek met publicatie | 12-06-2009

Systeemtoezicht; een onderzoek naar de condities en werking van systeemtoezicht in zes sectoren

Om zicht te krijgen op de vraag hoe systeemtoezicht werkt en onder welke condities systeemtoezicht een geschikt arrangement...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2009

Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving; Vooronderzoek inzake implementatie nieuwe organisatie Functioneel Parket en politie

In 2007 is een evaluatie voorzien van de regionale milieuteams (RMT’s) en interregionale milieuteams (IMT’s). Het gaat...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2007

Handhaving afvalstoffenregeling

NovioConsult heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving in...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2003

Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Het doel van het onderzoek was te toetsen hoe de regionale milieuhandhavingsverbanden tot ontwikkeling komen. In regionale...

Publicatie | 01-06-2000

Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten

In het onderzoek is nagegaan wat in de literatuur en uit ervaringen van zes Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) blijkt...

Publicatie | 01-04-1999

Dossier TCR; Tien jaar schone schijn

Dit rapport beoogt een totaalbeeld te presenteren van de illegale praktijken rond het bedrijf Tankcleaning Rotterdam (TCR) en...

Publicatie | 01-01-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term