Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

18 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Wodc"

Organisatieoverzicht

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid.

31-07-2019

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | 27-05-2019

Missie, kerntaken en protocol

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en...

15-01-2019

WODC-Jaaroverzichten en -jaarberichten

Overzicht van WODC-publicaties, externe publicaties (uitbesteed onderzoek) en wetenschappelijke publicaties van...

24-12-2018

Visitatie 2014 en 2006

In 2014 is het WODC, op verzoek van de Raad van Advies (RvA) en de directie van het WODC, gevisiteerd. Eerder, in 2006, werd...

11-01-2018

WODC Privacy Compliance Project

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/verordening) in werking. Vanaf dat moment geldt voor...

Onderzoek | 04-10-2017

40 jaar JV

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiƫle...

Publicatie | 11-12-2014

Webdossier bij jubileumnummer Justitiële verkenningen (2014/06)

Publicatie | 11-12-2014

Toetsen en verbinden; over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder

Dit boekje kan beschouwd worden als de opvolger van '25 jaar WODC' dat in 1998 verscheen en geeft een indruk van de rol die...

Publicatie | 10-02-2010

Criminaliteitsonderzoek; Methoden, bronnen, mogelijkheden en beperkingen

Het onderzoeksproject beoogde om helderheid te verkrijgen in de vragen: 1. Welke soorten onderzoek kunnen in de praktijk bij...

Onderzoek met publicatie | 08-02-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term