Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Ras"

StatRec revisited; De rol van geboorteland en herkomst bij de predictie van de kans op recidive

StatRec is een instrument dat met gegevens vastgelegd in de justitiƫle documentatie, een inschatting maakt van het...

Onderzoek met publicatie | 02-03-2016

Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie allochtone minderjarige jongens ; Een verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek naar aanleiding van signalen uit de hulpverlening dat met name Marokkaanse jongens een relatief...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Recidive-onderzoek in Nederland; Een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag

In het kader van het WODC-project de Recidivemonitor heeft in de loop van 1998 een inventarisatie plaatsgevonden van de...

Publicatie | 01-04-1999

Immigratie en criminaliteit in acht West-Europese landen; Een literatuurverkenning

Deze literatuurverkenning is bedoeld als aanvulling op het literatuuronderzoek van het WODC naar de betrokkenheid van...

Publicatie | 01-05-1997

Delinquent behavior among young people in the western world; First results of the international self-report delinquency study

This volume presents the first results of the self-report in 13 individual countries. A second volume will follow in 1995,...

Publicatie | 15-10-1994

Nut en risico van persoonsregistratie

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers hun medewerking aan een...

Publicatie | 30-06-1994

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening

Dit rapport is een verslag van een statistisch onderzoek bij de kinderpolitie in Den Haag en Venlo, waarin een poging wordt...

Publicatie | 29-05-1981

Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

De volgende vragen staan centraal: (1) Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander sepotbeleid dan...

Publicatie | 16-10-1978

De vervolging in kinderzaken

Dit themanummer van Justitiƫle verkenningen is gewijd aan de vervolging in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een...

Publicatie | 01-08-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ras'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term