Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gevangenisarbeid"

Realisatie visie op gevangenisstraffen

Op 17 juni 2018 bood de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen,...

Onderzoek | 19-12-2018

Effecten van de penitentiaire arbeid

Ongeveer driekwart van de gedetineerden in Nederland verricht arbeid tijdens detentie. Het is voor hen een manier om geld te...

Onderzoek | 10-01-2018

Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘Waar zit ruimte om gedetineerden en personeel (zelfredzame teams) meer eigen...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2015

Sleutelen aan detentie

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds...

Publicatie | 28-02-1999

Het plannen van detentie; Een literatuurverkenning naar de 'sentence planning' in een aantal landen

Overzicht van de wijze waarop 'sentence planning' in Engeland, Schotland, Nieuw Zeeland en Duitsland geregeld is en...

Publicatie | 30-09-1994

Women in detention

In this report the results are given of a research in three penal institutions for women. How do they experience their...

Publicatie | 27-11-1989

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van...

Publicatie | 16-09-1983

Arbeid in de gevangenis

Draagt — al dan niet verplichte en/of betaalde — arbeid in de gevangenis bij tot resocialisatie van gedetineerden? Of staat...

Publicatie | 24-12-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gevangenisarbeid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term