Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Pleegkinderen"

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

In dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van eenvoudige adoptie in het kader van pleegzorg binnen het Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2020

Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2017

Pleegouders over gezag en adoptie

Begin 2014 is op voorstel van staatssecretaris Teeven de Staatscommissie herijking ouderschap ingesteld onder voorzitterschap...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2016

Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken; Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de...

Publicatie | 01-04-1990

Vrijwillige pleegzorg; Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van het (vervolg)onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Doel...

Publicatie | 01-01-1989

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Meer jonge kinderen in pleeggezinnen; Evaluatie van een beleidsexperiment

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het "beleidsexperiment...

Publicatie | 01-04-1987

In het belang van het kind

In dit inmiddels traditioneel geworden kinderbeschermingsnummer van Justitiele Verkenningen vier speciaal voor deze...

Publicatie | 30-03-1984

Uithuisplaatsing van kinderen

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen...

Publicatie | 30-11-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Pleegkinderen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term