Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Afschrikking"

Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2018

Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen; een stated preference-benadering

Onderzocht is welke voorlichtingsboodschappen volgens burgers en leidinggevenden van bedrijven het meest motiveren om lichte...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Afschrikking en generale preventie

Dit themanummer gaat in op de vraag of het straf- en vervolgingsbeleid (mede) heeft bijgedragen aan de opmerkelijke daling...

Publicatie | 08-04-2008

Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel; Een pilotstudy naar de effectiviteit

Op 15 november 1996 werd de strafmaat voor het delict mensensmokkel (art. 197a WSr) verhoogd. Omdat uit criminologisch...

Publicatie | 01-11-1999

Varianummer

Dit tweede nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan een aantal uiteenlopende onderwerpen. Het bevat een Nederlands...

Publicatie | 30-03-1983

Beïnvloeding van verkeersgedrag; Een taak van justitie?

Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder...

Publicatie | 30-05-1977

Influencing driver behaviour

This issue is dedicated to the subject 'Influencing driver behaviour'. The decision is actuated by the fact that in June,...

Publicatie | 30-05-1977

De harmonisering van de straftoemeting in discussie; Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een...

Publicatie | 01-11-1976

Varianummer

Publicatie | 30-06-1976

Varianummer

Publicatie | 30-12-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Afschrikking'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term