Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminele sociologie" en/of "Power control theory" en/of "Sociale controletheorie" en/of "Culturele-deviantietheorie" en/of "Self control theory" en/of "Straintheorie" en/of "Differentiele-associatietheorie" en/of "Labelingtheorie" en/of "Sociale bindingtheorie" en/of "Gelegenheidstheorie"

Hotspots MJC

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de...

Onderzoek | 19-04-2019

Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

De “Toekomstagenda ondermijning” en het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” van het kabinet Rutte-III formuleren...

Onderzoek | 19-12-2018

Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2018

Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Dit betreft een theoretisch en empirisch onderzoek naar de rol van maatschappelijke onderstromen, sociale media en trigger...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2014

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | 05-08-2014

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | 27-11-2012

Systeemhaat onder jongeren; een inventarisatie en aanzet tot verklaring

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Er zijn signalen uit de...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2012

Een studie naar het concept groepsdruk

Bij bepaalde verschijnselen in Nederland dringt de vraag zich op in hoeverre individuen door de groep of de cultuur waar zij...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering; onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van (nationaal en internationaal) literatuuronderzoek naar de effectiviteit,...

Publicatie | 17-11-2009

Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen; Aanvulling op Cahier 2008-4: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Als aanvulling op het rapport: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (Cahier 2008-4) (zie...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term