Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtsstaat"

Hoe doen de buren dat?; Verslag van een zoektocht naar regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

Op 10 oktober 2010 zijn drie kleine, heel verschillende Caribische eilandjes geïntegreerd in een Europees land dat duizenden...

Onderzoek met publicatie | 23-09-2019

Vertrouwensverlies en wantrouwen in democratische rechtsstaat

Er is in Nederland een minderheid die géén vertrouwen heeft in de rechtsstaat en de instituties daarbinnen, zoals...

Onderzoek | 19-12-2018

Nood breekt wet?; Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten

Dit onderzoek analyseert de ervaringen van Westerse en vooral West-Europese landen (Frankrijk, België en Duitsland) met het...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2018

Internationale kennis en trends voor JenV

In oktober 2018 is het Internationaal Strategisch Kader (ISK) van JenV gepresenteerd, een visiedocument waarin de...

Onderzoek | 10-01-2018

Economische veiligheid

Economische veiligheid werd in 2007 in de Strategie Nationale Veiligheid gedefinieerd als het ongestoord functioneren van...

Onderzoek | 10-01-2018

Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Buitengerechtelijke of ook wel ‘Alternatieve’ geschiloplossing (‘ADR’) is sinds enkele decennia gestaag in opmars binnen ons...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2018

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | 11-11-2015

De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat 1993 – 2012; onderzocht via tekstmining van de mediaberichtgeving en analyse van de publieke opinie

De probleemstelling voor dit onderzoek is of tekstmining inzicht kan bieden in de weergave door oude en nieuwe media van...

Onderzoek | 05-03-2013

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Dit themanummer belicht de verschillende conflicten in het denken over 'vrijheid, gelijkheidheid en broederschap'. Ingegaan...

Publicatie | 12-12-2007

Sociale grondrechten na de verzorgingsstaat (in samenwerking met De Balie)

Dit themanummer - dat in samenwerking met politiek en cultureel centrum De Balie tot stand is gekomen - staat in het teken...

Publicatie | 30-03-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Rechtsstaat'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term