Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Milieustrafrecht/procesrecht"

De kern van de zaak? ; Eindrapport in het kader van de pilot kernbepalingen

Voor vier pilotgebieden (Friesland, Noord-Limburg, Amsterdam-Amstelland en Rijnmond is nagegaan in hoeverre de systematiek...

Onderzoek met publicatie | 19-08-2008

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 26-01-2007

Van boeven vangen naar preventie van milieudelicten; Het rendement van een alternatief traject in het milieustrafrechtelijk onderzoek

In deze publicatie wordt verslag gedaan van de analyse van twee concrete strafzaken, Duplo en Demo, waarin een zogenaamd...

Publicatie | 01-06-1999

De effectiviteit van klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in milieuhandhaving

Dit rapport bevat de verslagen van de gehouden lezingen op het symposium 'De effectiviteit van klassieke en alternatieve...

Publicatie | 01-01-1999

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij...

Publicatie | 28-01-1998

Het handhaven van milieurecht

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er...

Publicatie | 30-04-1990

Strafrecht en milieu

Met dit themanummer 'Strafrecht en milieu' wil de redactie van Justitiƫle verkenningen de aandacht vestigen op een gebied...

Publicatie | 30-08-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Milieustrafrecht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term