Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

24 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtbank" en/of "Ambtenarengerecht" en/of "Administratieve rechtbank" en/of "Vreemdelingenkamer" en/of "Internationale handelskamer"

Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank; Een rechtsvergelijkend onderzoek over de ervaringen met Titel VIA van Boek 4 van het Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering (Sv) bevat in Titel VIA van het vierde boek (de art. 539a-539w Sv) bepalingen met betrekking...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2019

Alleen voor de vorm?; Frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen

Pro-formazittingen, waarin een oordeel wordt gegeven over voortzetting van de voorlopige hechtenis, worden op dit moment nog...

Onderzoek met publicatie | 02-10-2015

Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak; Een rechtsvergelijkend onderzoek

In dit onderzoek staat de wisselwerking centraal tussen, enerzijds, constitutionele systemen van doorwerking van...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2013

Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000

Dit onderzoek maakt deel uit van de 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 - De asielprocedure' van de Commissie Evaluatie...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Claims bij de rechtbank

Het doel van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre de (veronderstelde) ontwikkeling van een 'claimcultuur' in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Van rechtbank naar kanton; Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2002

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; Onderzoek cijfermatige gegevens

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2001

Werklast versnelling handelszaken

Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen...

Publicatie | 01-05-2000

Situeren met beleid; Een onderzoek naar het nevenlocatiebeleid van rechtbanken

In dit onderzoek stond de doelmatigheid en bereikbaarheid van de gerechten centraal. De optimale schaal voor gerechten...

Publicatie | 01-04-2000

Weg van het recht; Verslag van het evaluatie-onderzoek naar vier experimenten met bemiddeling bij Buro's voor Rechtshulp en Rechtbanken

Reeds geruime tijd wordt bij twee Buro's voor Rechtshulp (Arnhem en Den Bosch) en bij twee rechtbanken (Zwolle en Amsterdam)...

Publicatie | 01-08-1998

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term