Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Copyright" is vervangen door "Auteursrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Auteursrecht" en/of "Leenrecht" en/of "Portretrecht" en/of "Moreel recht" en/of "Naburige rechten"

Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht

De in 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht beoogt de contractuele positie van de maker (natuurlijke persoon)...

Onderzoek | 19-12-2018

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Op 1 juli 2013 is de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking...

Onderzoek met publicatie | 30-11-2016

Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

In dit rapport staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2011

Aanpak van illegale filesharing; wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2009

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken; Een inventarisatie

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2008

Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Ter implementatie van de Richtlijn nr. 2001/29 inzake - samengevat - auteursrecht in de informatiemaatschappij zijn de...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer; Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Rechtsvergelijking van auteursrecht-geschillenbeslechtingsmechanismen

Het onderwerp is toegespitst op geschilbeslissing anders dan via de gewone rechter in gevallen waarin de wetgever heeft...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2002

Wenselijkheid van en draagvlak voor alternatieve geschillenbeslechting op het terrein van auteursrecht en naburige rechten; Een terreinverkenning in opdracht van het Ministerie van Justitie

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van een overkoepelend departementsbreed project dat als doel heeft de bepaling van...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term