Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

18 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gedragstherapie"

Asielzoekers in het gareel?; Plan-, proces en effectevaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties

Sinds eind 2017 is het mogelijk om overlastgevende asielzoekers een maatregel op te leggen en hen te plaatsen in een...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2019

De inzet van apps bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden; Een systematische literatuur review

Deze literatuurstudie heeft als doel om op basis van (wetenschappelijke) literatuur te onderbouwen of de inzet van een app...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2019

Kies voor verandering; Evaluatie van de theoretische onderbouwing, de uitvoering en uitkomsten van de training voor volwassen gedetineerden

Kies voor Verandering is een training voor volwassen gedetineerden. Het doel van de training is de deelnemers te laten...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

CoVa: eerst denken en dan ...?; Vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van cognitieve vaardigheidstrainingen uitgevoerd in de periode 2008-2011

Sinds 2004 kunnen volwassenen die in Nederland zijn veroordeeld voor een misdrijf een training Cognitieve Vaardigheden (CoVa)...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2016

Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2015

Procesevaluatie Leren van Delict

Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jongeren tussen 14 en 23 jaar die veroordeeld zijn voor een ernstig...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2014

De leefstijltraining in woord en daad; Programma-integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

De Leefstijltraining voor justitiabelen betreft een cognitief-gedragsmatige aanpak van verslaving, gebaseerd op het...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2014

Procesevaluatie Brains4Use

Het belangrijkste doel van de gedragsinterventie Brains4Use is het verminderen van de kans op recidive middels het...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2014

Planmatig en flexibel; procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+

De interventie Cognitieve Vaardigheden Plus (CoVa+) heeft in januari 2009 door de Erkenningcommissie Gedragsinterventies...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2012

Onder controle?; Een procesevaluatie van de gedragsinterventie 'Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen'

De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is een gedragsinterventie gericht op het terugdringen van recidive....

Onderzoek met publicatie | 12-04-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gedragstherapie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term