Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alimentatie"

Scheidingen 2017; Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van: het aantal...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2018

Scheidingen 2016

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van: het aantal...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2017

Scheidingen 2015; Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van: het aantal...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2016

Monitor rechtsbijstand en geschiloplossing 2011

In 2010 is de nulmeting van de monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing verschenen (zie link bij: Meer informatie). De...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2012

Evaluatie regelingen inning kinderalimentatie; Eindrapport

Het is wettelijk geregeld dat ouders voor hun kinderen zorgen tot deze 21 jaar zijn. Als ouders hun kinderen niet (langer)...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2002

Tabellenrapport dossieronderzoek echtscheiding 1982

Publicatie | 28-11-1988

Alimentatie na scheiding in 1982; Een landelijk dossieronderzoek

Dit rapport bevat een onderzoek naar diverse aspecten van echtscheiding waarover weinig of geen recente informatie voorhanden...

Publicatie | 06-09-1987

Opnieuw: de opvattingen van de Nederlandse bevolking omtrent de duur van de alimentatie na echtscheiding

Dit is een aanvullend onderzoek dat zich richt op de positie van de op hogere leeftijd scheidende vrouw, waarbij ook de...

Publicatie | 10-04-1987

Opvattingen over alimentatieduur; eindrapport

Dit rapport vormt het eindverslag van een onderzoek naar de opvattingen die onder de bevolking leven omtrent een...

Publicatie | 24-09-1983

Meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echtscheiding; Interim-verslag van een onderzoek

In dit verslag zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de meningen van de bevolking over de...

Publicatie | 01-10-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Alimentatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term