Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

6 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Vrijheid van meningsuiting" en/of "Persvrijheid"

'Foreign terrorist fighters': strafbaarstelling van verblijf op terroristisch grondgebied?; Een toetsing aan materieel strafrechtelijke, mensenrechtelijke en volkenrechtelijke parameters

In de motie van de Kamerleden Dijkhoff en Oskam wordt gesteld dat het onwenselijk is dat Nederlanders naar Syriƫ afreizen om...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2015

Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'; Een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen

Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2014

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen; Een inventariserende studie

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2006

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de toetsing door internationale experts van de voorstellen voor...

Publicatie | 01-06-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende...

Publicatie | 01-12-1999

Misdaadverslaggeving in Nederland; De ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in de Nederlandse dagbladen tussen 1966 en 1974

Naar aanleiding van de gijzelingszaken die begin jaren '70 in Nederland hebben plaatsgevonden, is een diskussie op gang...

Publicatie | 01-06-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vrijheid van meningsuiting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term