Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Arbeidssatisfactie"

Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2018

Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

Berichten van de werkvloer

De werkvloer van Veiligheid en Justitie wordt bevolkt door professionals van zeer verschillende pluimage: rechters,...

Publicatie | 23-05-2013

Aggression and violence, posttraumatic stress and absenteeism in penitentiaries

The aim of the Judicial Penitentiary Service (DJI) is to gain insight into the possible effects of aggression and violence...

Publicatie | 18-03-2008

Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Groepscommandanten bij de Rijkspolitie; Een beschrijvend onderzoek naar hun werk en werkbeleving

Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de groepscommandant als een spilfunctie worden...

Publicatie | 01-01-1989

ME en stress; Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele...

Publicatie | 27-12-1986

De rechter aan het werk: overbelast of onderbenut?; een studie naar de tijdsbesteding en werkbelasting van rechters op arrondissementsrechtbanken

In het inleidende eerste hoofdstuk wordt de noodzaak tot het concretiseren van het begrip "rechterlijke werkbelasting"...

Publicatie | 18-09-1985

Gemeentelijke indeling in Zuid-Limburg; Ervaringen met de nieuwe organisatie van de gemeentelijke politiekorpsen

In het rapport "Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg" (1983). is uitgebreid weergegeven wat...

Publicatie | 08-08-1984

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Arbeidssatisfactie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term