Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminele psychiatrie" en/of "Amnesie" en/of "Pyromanie" en/of "Psychopathie" en/of "Zwakzinnigheid" en/of "Schizofrenie" en/of "Kleptomanie"

Psychopathologie en terrorisme; Stand van zaken, lacunes en prioriteiten voor toekomstig onderzoek

Anno 2018 lijkt er wel onder experts een consensus te bestaan dat psychopathologie niet opzichzelfstaand kan leiden naar...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2019

Functionele diagnostiek in de forensische psychiatrie; Een literatuuronderzoek

In dit verslag worden de resultaten gepubliceerd van een literatuuronderzoek naar delictverklarende en delictvoorspellende...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2016

Vrije wil en verantwoordelijkheid

Deze uitgave van Justitiële verkenningen is voor een groot deel gebaseerd op bijdragen die zijn gepresenteerd op de...

Publicatie | 28-02-2013

Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de mate waarin jongeren met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Biologie en criminologie

Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering...

Publicatie | 18-12-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiënten. Daarnaast biedt het inzichten in de...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2006

De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd...

Publicatie | 01-02-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term