Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Biologisch ouderschap" is vervangen door "Ouderschap".
U heeft gezocht naar pagina's: "Ouderschap" en/of "Meerouderschap" en/of "Genetisch ouderschap" en/of "Co-ouderschap"

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | 12-09-2016

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?; Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of er in meeroudergezinnen als gevolg van de huidige regeling van het...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2014

Evaluatie ouderschapsplan; Een eerste verkenning

In maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Een van de...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2013

Scheiding en ouderschap

In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de...

Publicatie | 27-10-2011

Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders; Een rechtsvergelijkend onderzoek

In het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel inzake de bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (TK...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2007

Vrouw en recht

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde...

Publicatie | 28-12-1997

Wenskinderen

De discussies over IVF en adoptie, maar ook over (anonieme) zaaddonors, draagmoeders, eenoudergezinnen en stiefouderschap...

Publicatie | 30-11-1996

In het belang van het kind

In dit inmiddels traditioneel geworden kinderbeschermingsnummer van Justitiele Verkenningen vier speciaal voor deze...

Publicatie | 30-03-1984

Echtscheiding

Het thema 'echtscheiding' heeft de laatste jaren, zowel in de massamedia als in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht...

Publicatie | 30-07-1981

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term