Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gelegenheidstheorie"

Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

De “Toekomstagenda ondermijning” en het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” van het kabinet Rutte-III formuleren...

Onderzoek | 19-12-2018

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | 05-08-2014

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | 27-11-2012

't Neemt toe, men weet niet hoe; Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiële Instellingen van het Nationaal Platform...

Publicatie | 01-04-2001

Tien jaar samenleving en criminaliteit

De nota Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd. Veel van de...

Publicatie | 30-04-1995

Stoppen of verplaatsen?; Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit

In de ene wijk worden de woningen voorzien van hang- en sluitwerk, in een andere wijk niet. Sommige bedrijven beveiligen zich...

Publicatie | 01-01-1994

Computercriminaliteit

De moderne informatietechnieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In...

Publicatie | 30-07-1987

In tal en last I & II; Een beschrijving van de criminaliteitsoverlast van de Nederlandse burgers in de periode 1973-1979

Door het WODC worden sinds enkele jaren regelmatig zgn. slachtofferenquêtes uitgevoerd. Bij dergelijke enquêtes wordt aan een...

Publicatie | 30-09-1980

Preventie en criminaliteit

Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D....

Publicatie | 30-03-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gelegenheidstheorie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term