Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Strafrechtelijke opvang verslaafden"

De Inrichting Stelselmatige Daders

Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de...

Publicatie | 07-04-2009

Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

De wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) maakte het in 2001 mogelijk om de harde kern van criminele drugsverslaafden...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2007

ISD en SOV vergeleken; Eerste inventarisatie meerwaarde Inrichting voor Stelselmatige Daders boven eerdere Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de veronderstelde meerwaarde van de in 2004 ingevoerde ISD maatregel (wet...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

QCT Europe; Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation

The focus of these reports is to understand how court ordered treatments work. Much emphasis was placed upon what was seen as...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2007

Opgevangen onder dwang; Procesevaluatie strafrechtelijke opvang verslaafden

Dit is de procesevaluatie van de Wet SOV (strafrechtelijke opvang verslaafden) die betrekking heeft op het proces van...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2005

Kosten en baten justitiële interventies; Ontwikkeling van een analyse- en rekenmodel: eindrapport

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een financieel-economisch model ter afweging van kosten en baten van de inzet...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV); Een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)....

Publicatie | 01-01-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafrechtelijke opvang verslaafden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term