Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Huis van bewaring"

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

De vakopleidingen van hvb Havenstraat; Resultaten in termen van werk en recidive

Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende...

Publicatie | 30-03-1995

Evaluatie van het beleidsplan 1983 van het Huis van Bewaring te Rotterdam; verslag van een onderzoek naar de mening van bewaarders en gedetineerden over het beleidsplan en de regiemsdifferentiatie

Dit onderzoek richt zich op de mening van bewaarders en gedetineerden over de gang van zaken in de inrichitng in het algemeen...

Publicatie | 10-11-1987

Experimenten opvang drugverslaafde gedetineerden

In het onderzoek waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, werd o.a. nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de...

Publicatie | 18-09-1985

Regiem in ontwikkeling; verslag van een onderzoek onder de gedetineerdenbevolking van het Huis van Bewaring te Rotterdam

De vraagstelling van het onderzoek was drieledig. In de eerste plaats was de vraag hoe de bevolking van het HvB is...

Publicatie | 18-09-1985

Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

In het kader van de evaluatie van de experimentele opvang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring te Amsterdam en...

Publicatie | 03-04-1985

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven...

Publicatie | 03-01-1985

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van...

Publicatie | 16-09-1983

De gestandaardiseerde inrichtingsstructuur in het HvB "Het Schouw"

Dit is het verslag van een verkennend onderzoek naar de effecten van een organisatie gestructureerd volgens het GIS-model....

Publicatie | 22-11-1982

De Sprang; evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring

In de jaren 1978-1980 is een onderzoek verricht naar het bijzondere regiem van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in...

Publicatie | 25-09-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Huis van bewaring'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term