Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Werknemersdiefstal"

Psychologische inzichten in maatschappelijk (on)wenselijk gedrag; Sexting, voetbalvandalisme, winkeldiefstal, digitale geschiloplossing, en woonoverlast nader beschouwd

Om het gebruik van gedragskennis te vergroten en effectief in te zetten is in dit rapport gekeken naar sociaal-psychologische...

Onderzoek met publicatie | 02-01-2018

Samen opgespoord?; Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2013

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010; feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en...

Onderzoek met publicatie | 22-06-2011

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2010

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en...

Onderzoek met publicatie | 20-07-2009

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2008

Haalbaarheidsstudie; De effecten van preventieve maatregelen bij de detailhandel

Doel van het onderzoek is deskundigen en betrokkenen (beleidsambtenaren, onderzoekers, vertegenwoordigers vanuit het veld...

Onderzoek | 03-05-2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006 ; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Doel van het onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van Nederlandse bedrijven vast te stellen en...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2006

Interne criminaliteit in de logistieke sector

Onderzoek naar de aard, omvang en daders van criminaliteit door eigen medewerkers binnen bedrijven in de logistieke sector en...

Onderzoek met publicatie | 13-05-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Werknemersdiefstal'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term