Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

20 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Verkeersgedrag"

Effect van handhaving in het verkeer; Snelheid, roodlichtnegatie, alcohol en afleiding

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is het effect van de diverse handhavingsactiviteiten die onder de landelijke...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2019

Recidivemeting Educatieve maatregelen Verkeersgedrag 2018

In 2015 vielen 621 doden en 21.300 ernstig gewonden in het verkeer. Volgens een schatting was daarbij in 12-23% van de...

Onderzoek | 06-02-2019

Achtergronden en recidive van Mulderovertreders

Het huidige onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over een progressief boetestelsel door inzicht te verschaffen in...

Onderzoek met publicatie | 03-10-2018

Evaluatie van de beginnersregeling

Omdat beginnende, hoofdzakelijk jonge, bestuurders een groter risico vormen voor de verkeersveiligheid dan ervaren...

Onderzoek met publicatie | 02-08-2018

Recidive na een educatieve maatregel voor verkeersovertreders of tijdens een Alcoholslotprogramma

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te reduceren, bestaan er in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid; Geschatte veiligheidseffecten van hogere boetes bij herhaalde snelheidsovertredingen

Een verkeersovertreding wordt doorgaans zwaarder bestraft als het risico daarvan hoger is. Naarmate men de limieten – voor...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2017

Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

Deze tussentijdse rapportage betreft de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een tweetal educatieve maatregelen voor...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2014

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Recidivemeting LEMA en EMG 2009; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van de eerste LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag...

Onderzoek met publicatie | 27-08-2013

Nulmeting recidive ASP, LEMA en EMG; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van personen uit de doelgroep van drie verkeersgedragsmaatregelen

In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: Wat zijn de achtergrondkenmerken van personen in de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verkeersgedrag'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term