Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

14 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Intensief reclasseringstoezicht"

Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg; Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector forensische zorg

Centraal in deze tweede haalbaarheidsstudie staat de vraag in hoeverre door koppeling van reeds bestaande...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2015

Recidive na forensische zorg; Een eerste stap in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg

Het doel van dit onderzoek is om een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2015

Toezicht op zedendelinquenten; effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht

Momenteel is er een wetswijziging in voorbereiding om levenslang toezicht na intramurale behandeling bij tbs-gestelden die...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2012

Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten; Effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen

In een vorige onderzoek (Cahier 2006-2) waren alleen studies betrokken waarin expliciet werd vermeld dat het ging om plegers...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2008

Inzicht in toezicht; De uitvoering van toezicht door de Reclassering

Dit onderzoek is uitgevoerd met een tweeledige doelstelling: Het beschrijven van het product toezicht zoals dat wordt...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2007

Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk; Een onderzoek naar de programmatheorie en de -uitvoering van de ITB harde kern en ITB-CRIEM

ITB staat voor individuele trajectbegeleiding en is een intensieve vorm van (jeugd)reclassering, die vaak wordt opgelegd als...

Onderzoek met publicatie | 17-06-2005

Cultuurspecifieke elementen in de strafrechtelijke hulpverlening aan allochtone jongeren; Inventariserend onderzoek

De centrale vraag in het onderzoek is: Moet bij individuele begeleiding van jongeren uit etnische minderheden, rekening...

Publicatie | 01-07-2000

Kiezen voor een kans; Evaluatie van harde-kernprojecten

In de afgelopen jaren zijn experimentele projecten van start gegaan ten behoeve van de zogenoemde harde kern of stelselmatige...

Publicatie | 01-01-1997

Met Nederland vergeleken ...; Een internationale vergelijking van penitentiaire capaciteit, strafoplegging en pogingen om de omvang van de gevangenisbevolking terug te dringen

Internationale vergelijking (Nederland, Duitsland en/of Nordrhein-Westfalen, Engeland en Wales, Frankrijk, Belgi├ź en...

Publicatie | 01-05-1996

Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken; literatuuronderzoek II

In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd...

Publicatie | 27-04-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Intensief reclasseringstoezicht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term