Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Kinderrechters" is vervangen door "Jeugdrechters".
U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdrechters"

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Eigen rechtsingang voor minderjarigen; Ervaringen met artikel 1:162a BW

In december 1990 is de nieuwe wet houdende een nadere regeling van de omgang in verband met scheiding in werking getreden. De...

Publicatie | 30-09-1992

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de...

Publicatie | 30-03-1990

Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij scheiding; Een landelijk dossieronderzoek

Doel van het onderzoek was recente feitelijke gegevens te verschaffen over de regeling van het gezag en de omgang bij...

Publicatie | 01-01-1988

Jaarverslag kinderrechters 1984

Dit is het eerste landelijke jaarverslag van de kinderrechters, een verzameling van gegevens uit alle jaarverslagen van de...

Publicatie | 04-05-1987

Alternatieve sancties onderzocht; Eindrapport van het evaluatieonderzoek alternatieve sancties voor jeugdigen

De inhoud van dit eindrapport ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij de organisatie en uitvoering van...

Publicatie | 01-04-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdrechters'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term