Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bestuurdersaansprakelijkheid"

Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

De Garantstellingsregeling curatoren verschaft in de gevallen dat de boedel ontoereikend is de curator financiƫle...

Onderzoek met publicatie | 06-11-2019

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire...

Onderzoek met publicatie | 21-12-2017

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles

In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2016

Een inventarisatie van de mogelijkheden tot sanctionering van leidinggevende functionarissen binnen het civiel-, straf- en bestuursrecht

Er zijn de afgelopen jaren diverse voorvallen aan het licht gekomen waarbij bedrijven en instellingen op onoorbare wijze...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2016

Het aansprakelijk stellen van bestuurders; Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders

Dit onderzoek is een uitvloeisel van de toezegging van de toenmalige Minister van Justitie Hirsh Ballin aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2012

Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 1999-2005

In 1999 heeft het Schoordijk Instituut (Tilburg) onderzoek verricht naar de garantstellingsregeling (GSR). Het was de...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Fraude en misbruik bij faillissement; Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding

Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de omvang en aard van faillissementsfraude, de wijze waarop fraude...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2006

De garantstellingsregeling curatoren; Rapport van de evaluatie van de werking van de Garantstellingsregeling curatoren in de praktijk

Verslag wordt gedaan van de resultaten en bevindingen van een onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van de evaluatie van...

Publicatie | 29-01-1999

Aansprakelijkheid op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) is de vraag gerezen of aan deze wet nog...

Publicatie | 01-01-1991

Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF; Verslag van een verkennend onderzoek

Ter voorkoming van misbruik van de rechtspersoonlijkheid zijn o.a. een tweetal wetten per 1 januari 1987 in werking getreden,...

Publicatie | 01-01-1989

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuurdersaansprakelijkheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term