Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Opnemen" is vervangen door "Afluisteren".
U heeft gezocht naar pagina's: "Afluisteren"

Computercriminaliteit

Internetbronnen in Nederland en Belgiƫ

14-04-2020

Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing; Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde criminaliteit. Om dieper op...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2019

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | 12-03-2018

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieƫn stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | 14-07-2016

Vooronderzoek evaluatie van automatische nummerherkenning geheimhoudergesprekken advocatuur

Dit is het verslag van een vooronderzoek voor de evaluatie van het systeem van automatische nummerherkenning voor de...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2013

Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing

De minister van Justitie heeft tijdens een Algemeen Overleg over tapstatistieken toegezegd een onderzoek te laten verrichten...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2012

Tappen en infiltreren

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Nu de inzet van telefoontap steeds minder effectief blijkt en de...

Publicatie | 23-05-2012

Evaluatie van de Wet BOB - fase 1 ; De eerste praktijkervaringen met de Wet Bijzondere opsporingsbevoedheden

Op 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) in werking getreden. De minister van Justitie heeft...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2002

Internationale bewijsgaring in strafzaken II; Nederland en Duitsland

Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale...

Publicatie | 01-08-2000

Heimelijke opsporing in de Europese Unie; De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie

Het doel van het onderzoek is de verschillen in regelgeving en praktijk met betrekking tot het gebruik van bijzondere...

Publicatie | 01-08-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Afluisteren'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term