Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

29 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Meta-evaluatie"

Counterterrorism evaluation; Taking stock and looking ahead

Recent years have seen an uptick in terrorist and violent extremist incidents occurring across Europe. European countries,...

Onderzoek met publicatie | 25-10-2018

Interventies jeugdige daders cybercrime

Met de sterke groei van de mogelijkheden en het gebruik van internet in de afgelopen decennia is ook de criminaliteit in de...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2017

Researchsyntheses van internationale literatuur; Onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering

In dit onderzoek wordt een researchsynthese uitgevoerd naar de effecten van gedragsinterventies gericht op (delinquente)...

Onderzoek | 07-06-2016

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

In het afgelopen decennium worden familienetwerkberaden, zoals Eigen Kracht conferenties (EK-C) en familienetwerkberaden...

Onderzoek met publicatie | 26-05-2016

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdzorg; Een systematische review en meta-analyse van de uitkomsten van studies naar de effectiviteit van familienetwerkberaden

De doelen van het voorliggende onderzoek zijn om middels een literatuur review en meta-analyses: In kaart te brengen welke...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2015

Ex ante onderzoek in metaperspectief; Aard, aantallen en gebruik van ex ante analyses door de rijksoverheid

Ex-ante evaluaties, bijvoorbeeld in de vorm van impactanalyse, zijn in opmars. Het is echter onduidelijk in welke mate deze...

Onderzoek met publicatie | 21-03-2014

Geen uniformen, maar specialisten; Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate en wijze van betrokkenheid van externe experts in...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2014

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Wat werkt in Nederland en wat niet?; Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland recidivemetingen verricht om de effectiviteit van strafrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 25-03-2013

Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd; een meta-review

Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Meta-evaluatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term