Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kortgestraften"

Vrijheid binnen de perken; Een verkennend onderzoek naar de inzet van voorwaardelijke vrijheidsstraffen

De factsheet beschrijft de ontwikkeling in het aantal en de duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen die in de...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2013

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit; ketensamenwerking in Rotterdam

In de periode van september 2012 tot en met juni 2013 is een evaluatie uitgevoerd van de pilot zorgcontinuïteit in locatie De...

Onderzoek met publicatie | 25-11-2013

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Deze Factsheet geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek op de nazorggebieden en de recidive voor gedetineerden...

Onderzoek met publicatie | 22-07-2010

Een detentieconcept voor de toekomst?; Evaluatie van de verlengde pilotperiode van Detentieconcept Lelystad (DCL)

Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotproject in het kader van de vernieuwingen die plaatsvinden binnen het...

Onderzoek met publicatie | 13-03-2009

Evaluatie detentieconcept Lelystad

Het Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotinrichting waar 150 kortverblijvenden in zespersoonscellen zijn ondergebracht....

Onderzoek met publicatie | 25-05-2007

Ontsnappen aan de gevangenis; Europese pogingen om de korte (en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf terug te dringen

In deze verkenning wordt voor veertien landen een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn om toepassing van de...

Publicatie | 30-03-1995

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?; een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een...

Publicatie | 25-03-1995

Wel of niet ter terechtzitting verschenen; een vergelijking van werkstraffen met korte, bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen

In het kader van een onderzoek naar de toepassing van de werkstraf zijn 600 zaken waarin dienstverlening is opgelegd...

Publicatie | 25-01-1995

Werken of zitten; De toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992

Aan de hand van een vergelijking van dienstverleners met personen die, voor dezelfde delicten, tot een korte voorwaardelijke...

Publicatie | 01-01-1995

Appels en peren; Een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften

Sinds 1981 wordt dienstverlening (werkstraf) in ons land aan meerderjarigen opgelegd als alternatief voor een korte...

Publicatie | 01-01-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Kortgestraften'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term