Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Interview"

Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Wat zijn de hulpvragen en behoeften van sekswerkers rond hun...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2018

Agressie-incidenten in de asielopvang; Over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom. De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2017

Sekswerkers aan het woord; De sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014

In deze studie gaat het nadrukkelijk om de door sekswerkers gepercipieerde sociale positie: de ervaringen en meningen van...

Onderzoek met publicatie | 14-04-2015

Daderschap en deelneming doorgelicht; onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht

In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe zijn daderschap en deelneming in Nederland en...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

Het spreekrecht in Nederland; een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?

In 2005 is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden ingevoerd. Het doel van het spreekrecht is slachtoffer en...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2010

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme; onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2009

De Inrichting Stelselmatige Daders

Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de...

Publicatie | 07-04-2009

Nachtdetentie voor jeugdigen in de voorlopige hechtenisfase; Eindrapport

De invoering van nachtdetentie is een van de actiepunten uit het Programma Jeugd terecht. Er zijn twee vormen van...

Onderzoek met publicatie | 11-08-2006

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Zolang kleur kleur heeft; Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliƫnten er eigenlijk...

Publicatie | 01-04-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Interview'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term