Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Persoonlijkheid"

Functionele diagnostiek in de forensische psychiatrie; Een literatuuronderzoek

In dit verslag worden de resultaten gepubliceerd van een literatuuronderzoek naar delictverklarende en delictvoorspellende...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2016

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen; Welke prikkels dragen hieraan bij?

De huidige praktijk van het volgen van opleidingen bij de politie is dat politiemensen door hun werkgevers aangemeld worden...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2013

Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting; delictinformatie en persoonlijkheidspathologie

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiƫnten. Daarnaast biedt het inzichten in de...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2006

Ontwikkeling screeningsinstrument jeugdige zedendelinquenten; Verslag van het onderzoeksproject

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een screeningsinstrument dat op empirische wijze is gevalideerd en dat in de...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Ervaringen met stress; Verslag van een toepassing van de Vragenlijst Organisatie Stress bij groepscommandanten van het Korps Rijkspolitie

In 1988 heeft een breed onderzoek plaatsgevonden onder groepscommandanten bij de Rijkspolitie naar de werkinhoud en naar de...

Publicatie | 22-11-1991

Varianummer

Deze Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicatie | 28-02-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Persoonlijkheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term