Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdhulpverlening"

Scheidingen 2018; Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen van met betrekking tot scheidingen over: het aantal scheidingen (met...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2019

Jeugdproblematiek

Internetbronnen in Nederland en internationaal

15-08-2018

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming; Eindrapport

In navolging van het eerder verschenen rapport over de inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming (zie link bij:...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2017

Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet?; Een evaluatie van het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers'

De politie komt in de praktijk ook kinderen, jonger dan 12 jaar, tegen die delicten plegen (verder te noemen 12-min...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2013

Effectief vroegtijdig ingrijpen; Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag

In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, zogenaamde Top600 intensief...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2013

Onderzoek signalering; Inventariserende fase - eindrapport

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2005

Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

In aanvulling op andere onderzoeken naar civiele plaatsingen gaat dit onderzoek over de afstemming van het (zorg)aanbod op de...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Cultuurspecifieke elementen in de strafrechtelijke hulpverlening aan allochtone jongeren; Inventariserend onderzoek

De centrale vraag in het onderzoek is: Moet bij individuele begeleiding van jongeren uit etnische minderheden, rekening...

Publicatie | 01-07-2000

Inkomensonafhankelijke ouderbijdragen in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening; een inventarisatie van knelpunten

Per 1 meil 1995 is de Wet op de jeugdhulpverlening gewijzigd. De verandering betreft de ouderbijdragen die in het kader van...

Publicatie | 11-06-1996

Jongerenwerk, sport en criminaliteit

In dit themanummer komt de vraag naar voren of er wellicht iets 'mis' is met de wijze waarop jongeren worden ingevoegd in het...

Publicatie | 27-07-1988

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term