Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Wijkteam"

Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2018

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiƫle verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | 13-09-2017

Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf- en zorginterventies verbinden. In...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2016

Burgers in veiligheid; Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid

In dit rapport staat de vraag centraal welke vormen van burgerparticipatie in Nederland in het (sociale) veiligheidsdomein...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2014

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte; verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de...

Publicatie | 05-05-1987

Wijkteampolitie

Doelstelling van het onderzoek is beschrijving van de ontwikkelingen bij invoering van een wijkteammodel voorzover het gaat...

Publicatie | 18-09-1985

Politiële misdaadbestrijding; De ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60

Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoektechnische balans op te maken van vier afgeronde...

Publicatie | 18-09-1985

Politie en kleine criminaliteit

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici,...

Publicatie | 30-10-1982

Over de politie in verandering en de verandering in de politie; taken van de politie

Publicatie | 30-08-1981

Hulpverlening door de politie

De politie besteedt een belangiijk deel van de werktijd aan serviceverlening en bemiddelen bij relationele conflicten. Vooral...

Publicatie | 30-11-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Wijkteam'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term