Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Werving en selectie" en/of "Vacature" en/of "Assessment" en/of "Sollicitatieprocedure"

Vacatures

Er zijn vier vacatures bij het WODC.

03-08-2020

Flexibele bruggenbouwer zoekt stevig fundament; Wat werkt bij de inzet van vrijwilligers binnen de reclassering?

Binnen de reclasseringsorganisaties wordt al op beperkte schaal gewerkt met vrijwilligers (Bureau Buitenland, COSA en een...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2019

Visies op de politiefunctie

Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken, een studie van relevante beleidsdocumenten en onderzoeken, een tweetal...

Onderzoek met publicatie | 05-04-2018

Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop...

Onderzoek met publicatie | 05-10-2017

Het selecteren van aspirant-agenten; Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4

Het selecteren van aankomend politiepersoneel vindt plaats op basis van een procedure en beoordelingskader die in 2002 zijn...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2014

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen; Een internationale verkenning

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de...

Publicatie | 01-11-2000

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

Organisatie van de recherchefunctie; Een inventarisatie in de 25 regiokorpsen

In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het Ministerie van Justitie heeft het WODC een onderzoek...

Publicatie | 01-04-1998

Het concurrentiebeding in de praktijk; Een inventariserend onderzoek

In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep...

Publicatie | 01-05-1997

De vrouw bij de politie

Deze negende aflevering is in zijn geheel gewijd aan de vrouw bij de politie. Dat de verschijningsdatum van dit themanummer...

Publicatie | 30-11-1980

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term