Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bedrijfsinbraak"

Samen opgespoord?; Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2013

Forensisch assistenten; inzet, resultaten en ervaringen

In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2013

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004-2005 (MCB)

Samenvatting van resultaten van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2004-2005. Met name wordt ingegaan op diefstal...

Publicatie | 02-11-2006

Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen; Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5.000 vestigingen

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek Monitor Bedrijven en Instellingen met betrekking tot slachtofferschap...

Onderzoek met publicatie | 06-09-2002

Monitor bedrijven en instellingen; Sector bouwnijverheid

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven...

Publicatie | 01-07-2000

Monitor bedrijven en instellingen; Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven...

Publicatie | 01-07-2000

Monitor bedrijven en instellingen; Sector vervoer, opslag en communicatie

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en...

Publicatie | 01-05-2000

Evaluatie PPP-projecten

In 1993 en 1994 heeft het WODC een aantal haalbaarheidsstudies naar publiek-private en preventieve samenwerkingsverbanden...

Publicatie | 24-03-1995

Inbraak in bedrijven; Daders, aangiftes, en slachtoffers onderzocht

De aanleiding tot het onderzoek was een opdracht van de Directie Criminaliteitspreventie (DCP) van het Ministerie van...

Publicatie | 01-01-1995

"Daar lig ik niet echt wakker van"; gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van...

Publicatie | 31-08-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bedrijfsinbraak'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term