Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Antillianen"

Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland

Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke...

Onderzoek met publicatie | 15-10-2018

Criminaliteit, leeftijd en etniciteit; Over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen

De doelstelling van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van de afwijkingen in de age-crime curves van...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2009

De Nederlandse Cariben

Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de...

Publicatie | 12-08-2009

Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen; Aanvulling op Cahier 2008-4: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Als aanvulling op het rapport: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (Cahier 2008-4) (zie...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2009

Kansspelen in andere aarde; Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen,...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2008

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2007

Geschilbeslechting (niet-westerse) allochtonen en autochtonen vergeleken; Een theoretisch-empirische verkenning

Als vervolg op en uitbereiding van het onderzoek ‘geschilbeslechtingsdelta 2003’ is een kwalitatief vooronderzoek gedaan naar...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2006

Schatting van aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA; Een 'capture-recapture'-analyse

In dit rapport worden schattingen van het aantal Antillianen dat in Nederland verblijft zonder ingeschreven te zijn in de...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2006

Voorbereiding evaluatie bestuurlijke arrangementen Antilliaanse risicojongeren 2005-2008; Eindverslag

In 2004 is de notitie Antilliaanse risicojongeren aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de periode 2005-2008 is 20 miljoen...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Antillianen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term