Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Pers"

Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

De vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: welke al dan niet vijandige beeldvorming over het Westen is er...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2014

Religie, binding en polarisatie; de reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen

In dit onderzoek is nagegaan hoe de leiding van levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2012

Justitie en media

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd...

Publicatie | 30-08-2002

Opinies over straf en celcapaciteit; Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief...

Publicatie | 27-01-1996

Lekken en lekkers; Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door...

Publicatie | 30-11-1995

Vreemdelingen, etnische minderheden

In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder...

Publicatie | 30-11-1981

Misdaadverslaggeving in Nederland; De ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in de Nederlandse dagbladen tussen 1966 en 1974

Naar aanleiding van de gijzelingszaken die begin jaren '70 in Nederland hebben plaatsgevonden, is een diskussie op gang...

Publicatie | 01-06-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Pers'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term