Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Psychisch gestoorden" en/of "Psychopaten"

De inzet van apps bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden; Een systematische literatuur review

Deze literatuurstudie heeft als doel om op basis van (wetenschappelijke) literatuur te onderbouwen of de inzet van een app...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2019

Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving; Een systematisch literatuuronderzoek

Er is media-aandacht ontstaan voor het gebruik van de Taser, mede in het licht van een kritisch rapport van Amnesty...

Onderzoek met publicatie | 20-08-2019

Politie en 'verwarde personen'; Onderzoek naar optreden van de politie in relatie tot personen met een verward gedrag

Vanuit het Directoraat Generaal Politie (DG Politie) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is er behoefte aan...

Onderzoek met publicatie | 08-01-2015

Voorstudie effectevaluatie artikel 2.3 Wet forensische zorg

Het Wetsvoorstel Forensische Zorg, dat in juni 2010 naar de Tweede Kamer is verzonden, behelst ondermeer een verruiming van...

Onderzoek met publicatie | 13-12-2012

Hopeloze gevallen?

Het sociale en justitiƫle beleid staat de laatste jaren sterker in het teken van effectiviteit, 'afrekenen op resultaat' en...

Publicatie | 30-08-2001

Evaluatie Wet mentorschap; Een onderzoek naar de toepassing van het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen over de jaren 1995-1998

Op 1 januari 1995 is de Wet mentorschap in werking getreden. Deze wet biedt bescherming aan meerderjarigen die niet in staat...

Publicatie | 01-11-1998

Wet Bopz: onvrijwillige opnameprocedures; Onderzoek naar de externe rechtspositie onder de Wet Bopz en de gevolgen voor de werklast van het justitiële veld

Dit onderzoek kan worden opgevat als de t1-meting in het kader van deze wetsevaluatie. Het verslag van de nulmeting is...

Publicatie | 01-11-1996

Slachtoffers in de beroepssfeer

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in...

Publicatie | 28-02-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Psychisch gestoorden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term