Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gezinsvoogdijinstelling"

Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij; onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling

Vanaf 2002 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS), de...

Onderzoek met publicatie | 03-08-2010

Bescherming in ontwikkeling: het vervolg; Vervolgonderzoek in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Tussen ca. juni 2002 en januari 2005 is in het project Deltaplan Gezinsvoogdij een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2006

Bescherming in ontwikkeling; De evaluatie van de methodische vernieuwing in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Dit rapport betreft de evaluatie van de methodische vernieuwing voor de Nederlandse gezinsvoogdij in vier pilotregio's,...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2005

Kinderbescherming

Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisatie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming...

Publicatie | 24-12-2002

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

Beschermengel II; Gesprekken tussen ouders en gezinsvoogden in de beginfase van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek komt naar voren dat de gesprekken niet in alle gevallen gestructureerd verlopen. In de helft van de gevallen...

Publicatie | 01-08-2000

Bescherming en jeugdzorg; De positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg

Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg uitgevoerd in opdracht...

Publicatie | 30-03-1999

Periodieke meting van waardering dienstverlening door klanten veldorganisaties DPJ&R; Vooronderzoek

De Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (DPJ&R) wil komen tot een instrument voor het periodiek meten van...

Publicatie | 27-08-1996

Gezinsvoogden aan het werk; De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel...

Publicatie | 01-01-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gezinsvoogdijinstelling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term