Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Voorlichtingsproject"

Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2018

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

De politie op school; schooladoptie in Rotterdam-Rijnmond

Het Schooladoptieproject behelst zoals het woord al zegt, het 'adopteren' van scholen, en wel door de politie. Dit houdt in...

Publicatie | 16-08-1999

Het effect van voorlichting op school; Een literatuurverkenning

Bij deze literatuurverkenning is onderzoek gedaan naar de resultaten van evaluaties van (in bepaalde opzichten) vergelijkbare...

Publicatie | 01-06-1997

Voorlichting over vandalisme doorgelicht; Evaluatie-onderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting

Sinds 1986 wordt het kwartaalblad SEC uitgegeven in het kader van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit. In oktober...

Publicatie | 01-01-1991

Voorlichting aan rijders onder invloed; interimverslag

Sedert oktober 1979 draait in de gevangenis "De Raam" te Grave een voorlichtinsprogramma, dat speciaal gericht is op diegenen...

Publicatie | 21-08-1982

Varianummer

Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in...

Publicatie | 30-04-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Voorlichtingsproject'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term